Uw operationele cashflow verbeteren: 5 tips

De cashflow van uw bedrijf is essentieel om voorbereid te zijn op onvoorziene omstandigheden, om investeringen te doen en elke groeikans te grijpen. Kosten en salarissen kunnen bovendien probleemloos worden betaald. U zal het met ons eens zijn dat een goede operationele cashflow dus onontbeerlijk is voor de groei van uw bedrijf. In dit artikel geven we 5 tips om uw operationele cashflow te verbeteren.

Verminder de uitstroom

Door specifieke zaken te veranderen kan u de uitstroom van gelden verminderen en uw operationele cashflow verbeteren.

Een paar mogelijke manieren om dat te doen:

  • Haal het maximum uit de betalingstermijn voor facturen. Wilt een leverancier binnen 30 dagen worden betaald? Gebruik dan die termijn, en betaal zeker niet te vroeg. Zo blijft u over voldoende cashflow beschikken tot de betalingstermijn verstrijkt.
  • Verleng de betalingstermijnen in onderling overleg. Als u een goede relatie heeft met uw leverancier(s) is dat zeker een optie. De extra dagen of weken dat u over meer cashflow beschikt kunnen erg nuttig blijken.

Vergroot de instroom

Naast het verkleinen van de uitstroom is ook het vergroten van de instroom van gelden een mogelijke manier om uw operationele cashflow te verbeteren.

Bij een gebrek aan liquide middelen kan u als onderneming: 

  • focussen op uw kernactiviteit (door bijvoorbeeld onderdelen, machines of overbodige activa verkopen);
  • kiezen om een krediet aan te vragen om zo meer financiële zekerheid te hebben.

Uiteraard is dit in het geval van financiële onzekerheid. In normale omstandigheden bent u ook steeds bezig om nieuwe klanten aan te trekken om op die manier de instroom van gelden te verhogen. 

Kiezen voor automatisatie voor de inning van facturen

Ook hier is dataverrijking en Artificial Intelligence ideaal. Ook wanneer iemand effectief klant is geworden kan de klantdata automatisch worden aangevuld. De credit management software van CollectOnline integreert naadloos met A.I.-toepassingen, en biedt de volgende voordelen: 

  • Een intuïtief debiteurenportaal waar klanten op kunnen inloggen en hun facturen gemakkelijk kunnen betalen en opvolgen;
  • Veel minder menselijke fouten (dankzij A.I. en automatisatie);
  • Geautomatiseerde aanmaningen en meldingen die een debiteur aansporen tot betaling;
  • Debiteurs zijn zich bewust van de strakke opvolging en zullen dus sneller betalen;
  • Tijdige inning van facturen en een optimale operationele cashflow;
  • Wendbare en schaalbare software die meegroeit met uw onderneming. 

Download onze gratis whitepaper

Kom te weten met behulp van welke quick wins je je debiteurenbeheer drastisch kan verbeteren!

Uw Days Sales Outstanding (DSO) verlagen

Days Sales Outstanding (DSO) geeft weer hoeveel tijd er verstrijkt vooraleer bedrijven een betaling ontvangen van hun klanten. Door de DSO zo laag mogelijk te houden zal u uw operationele cashflow dus ook kunnen verhogen. Een te hoge DSO wilt dus automatisch zeggen dat uw operationele cashflow te laag is. 

Meer ontdekken over hoe u uw DSO laag kan houden? Lees het in dit artikel.

Due diligence hanteren bij klanten

Dataverrijking en Artificial Intelligence

Aan de hand van de juiste software kan de kredietwaardigheid van een potentiële klant vooraf gecontroleerd worden. Op die manier kan er al vroeg worden ingeschat of er risico is op wanbetaling of laattijdige betaling van facturen. Natuurlijk kan er ook altijd na het sturen mee bepaald worden wat de beste weg tot – tijdige – betaling is. 

Dataverrijking wilt in deze context dus zeggen dat de data van potentiële klanten wordt aangevuld met nuttige info, waaronder hun kredietwaardigheid. Dankzij Artificial Intelligence kan dit bovendien geautomatiseerd gebeuren. Ideaal om due diligence gemakkelijk en efficiënt toe te passen.

Meer lezen over de credit management software van CollectOnline? Ontdek alle eigenschappen en voordelen in dit artikel.